Internationaal familierecht

Internationaal familierecht

Wanneer kunnen we spreken van internationaal familierecht? Als u, uw echtgeno(o)te, uw kind(eren)verschillende nationaliteiten hebben of als de betrokken partijen hun hoofdverblijf in verschillende landen hebben.

Dit kan van belang zijn bij:

 • kinderontvoering;
 • gezag over de minderjarige kinderen;
 • alimentatie;
 • namenrecht;
 • huwelijk;
 • huwelijksvermogensrecht;
 • huwelijksontbinding / echtscheiding;
 • afstamming

Als een Engelsman in Frankrijk gehuwd is met een Marokkaanse vrouw, kan hij dan in Nederland een procedure tot echtscheiding aanhangig maken, en zo ja, moet de Nederlandse rechter dan Engels -, Marokkaans -, Frans - of Nederlands recht toepassen, en wat houdt dit recht dan in?

De Nederlandse rechter dient in dergelijke internationale familiezaken een uitspraak te doen over de vraag of:

 • de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van het geschil tussen partijen;
 • het Nederlands recht van toepassing is op het verzoek dat men heeft ingediend of (en welk) buitenlands recht;
 • het toepasselijke buitenlands recht in strijd is met de Nederlandse openbare orde;
 • een buitenlands vonnis erkend kan worden en of dat in Nederland kan worden uitgevoerd.

De Nederlandse rechter kan zich in zaken van internationaal familierecht niet beperken tot de Nederlandse wetgeving. De rechter zal zich moeten verdiepen in de toepasselijke internationale regelingen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor uw advocaat. Ook hij zal kennis moeten hebben van de meest toepasselijke internationale familierechtelijke regelingen. Reijnoud Schram is deskundig op dit gebied.