Echtscheiding

Echtscheiding op tegenspraak

Scheiden op tegenspraak betekent dat beide partijen een eigen advocaat hebben en dat zij proberen met behulp van hun advocaat te onderhandelen of de rechter een beslissing te laten nemen over de regelingen die na de echtscheiding zullen gelden. Ook in de begeleiding van cliënten op tegenspraak is mijn focus gericht op een oplossingsgerichte communicatie tussen partijen.  Indien de cliënt niet wil onderhandelen en alleen wil procederen verwijs ik hem of haar naar een collega- advocaat.

Voor bijna elke echtscheiding geldt dat daarin de volgende zaken moeten worden geregeld:

 1. Kinderen en ouderschap
  • Sinds 1 maart 2009 zijn scheidende ouders verplicht om een ouderschapsplan te maken, waarin regelingen zijn opgenomen over:
  • Ouderlijk gezag
  • Verdeling van de zorg voor de kinderen
  • De verdeling van de kosten van de kinderen
  • De wijze waarop de ouders na de echtscheiding met elkaar over de kinderen willen communiceren
 2. Vermogensverdeling / Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • Als man en vrouw in gemeenschap van goederen zijn getrouwd moeten zij een regeling treffen ten aanzien van de verdeling van hun gemeenschappelijk vermogen.
  • Als man en vrouw op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd zijn er in het algemeen een aantal zaken te verdelen en te verrekenen. In de akte van huwelijkse voorwaarden kan daarover een regeling zijn opgenomen.
 3. Huisvesting
  Huisvesting van partijen is een onderwerp dat in vrijwel iedere echtscheiding geregeld moet worden. Besloten moet worden wie in de echtelijke woning blijft wonen. Als het om een koophuis gaat zal dit worden toegedeeld aan één van de partijen of het wordt verkocht. Besloten moet dan worden hoe lang een van beide partijen nog van de woning gebruik mag maken.

Partneralimentatie

Na echtscheiding blijven man en vrouw volgens de wet (in beginsel) nog 12 jaar financieel verantwoordelijk voor elkaar. Zij kunnen in het convenant hierover zelf een regeling treffen die bij ieders levensperspectief past. Als na echtscheiding de omstandigheden van de man of de vrouw wijzigen kan dat aanleiding zijn om een aparte alimentatieprocedure te starten. Ook hierover kunnen in een convenant afspraken worden opgenomen.

Pensioenen

De rechter bemoeit zich in beginsel niet met de pensioenen. Als de man en de vrouw zelf niets regelen geldt er een wettelijke standaardregeling. Partijen kunnen in een convenant een eigen regeling opnemen.

Voor informatie over scheidingsbemiddeling zie scheidingsbemiddeling »