Alimentatie

Alimentatie

Echtgenoten en ex-echtgenoten hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Een alimentatieverplichting kan zijn vastgelegd in een beschikking van de rechter of in een convenant. Als de (financiële) omstandigheden van één van de partijen verandert kan dat een reden zijn om de hoogte van de alimentatie bij te stellen of om de alimentatie te stoppen.

Ouders hebben een onderhoudsplicht tegenover hun kinderen als deze jonger dan 21 jaar zijn. Deze plicht bestaat ook als er alleen maar een biologische of een juridische band bestaat. Ook een stiefouder is onderhoudsplichtig jegens de stiefkinderen die tot zijn huishouden behoren.

Ik kan (ex-)echtgenoten, ouders, stiefouders  en kinderen adviseren over de diverse verplichtingen, berekenen wat volgens de wettelijke maatstaven de behoefte is aan alimentatie van de alimentatiegerechtigde en wat de draagkracht is van de alimentatieplichtige.