Afstamming

Iedereen stamt af van een vader en een moeder. Soms is de juridische vader van een kind niet de biologische vader, en dit kan ook weer een ander zijn dan de sociale vader. Soms is er helemaal geen juridische vader. In de wet zijn verschillende procedures opgenomen die hierover gaan. Ik ben deskundig op het gebied van afstammingszaken, zoals ontkenning van vaderschap, gerechtelijke vaststelling van vaderschap, vernietiging van erkenning van vaderschap of het verkrijgen van vervangende toestemming om een kind te erkennen. In deze procedures wordt een minderjarig kind vertegenwoordigd door een bijzonder curator die door de rechtbank wordt benoemd. Ik heb ruime ervaring als bijzonder curator over kinderen in afstammingszaken. Ik behartig ook de belangen van moeders, wettelijke -, biologische - of sociale vaders in deze procedures.