Intervisie

Het effectiefste ontwikkelproces binnen het vakgebied van advocatuur en mediation is leren van elkaar.

Via een speciaal daarvoor ingerichte "Intervisie" wordt daar aandacht aan besteed.